chairbest.com thaidomainshop


วิธีดูแลรักษาเก้าอี้สำนักงาน

 1. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดเบาะและชุดขาเป็นประจำ
 2. ใช้น้ำยาเคลือบเงา หรือ waxy เช็ดถูบริเวณเบาะหนังและขาพลาสติก เพื่อความสวยงามและคงทน
 3. หากเบาะที่นั่งขาดหรือชำรุด หรือสกปรกมากเกินกว่าจะทำความสะอาดเอง ควรติดต่อส่งซ่อม

วิธีใช้งาน

 1. เก้าอี้ขนาดเล็กไม่ควรรับน้ำหนักเกิน 65-70 กิโลกรัม
 2. เก้าอี้ที่มีแขน เวลาใช้งานไม่ควรจะโยกแขน จะทำให้หลวมหรือหักได้ง่าย
 3. เวลานั่งและหมุนเก้าอี้ ควรระวังของมีคม เพราะอาจทำให้เบาะผ้า หรือเบาะหนังฉีกขาด
 4. ควรนั่งให้ห่างจากวัตถุของแข็งต่างๆ ที่จะโดนเบาะผ้าหรือเบาะหนังฉีกขาด
 5. เก้าอี้ขนาดเล็กที่ไม่มีชุดโยก ไม่ควรจะนั่งโยกเพราะจะทำให้ชุดขาเสียหายเร็ว
 6. สามารถปรับแต่งความสูงของเก้าอี้ทุกตัวกับผู้นั่ง ให้พอเหมาะกันทั้งรุ่นธรรมดา และรุ่นโช็คแก็ส รุ่นธรรมดาปรับแต่งโดยหมุนตลับครอบแกนกระบอกใต้เก้าอี้ รุ่นโช็คแก็สปรับโดยดึงก้านเหล็กข้างเก้าอี้ออก และเลื่อนเก้าอี้ขึ้นลงให้พอดี กับความสูงที่ต้องการ
 7. เก้าอี้ที่มีชุดโยกควรปรับแต่งชุดโยกให้สามารถโยกเอนได้พอเหมาะไม่แข็ง หรืออ่อนเกินไป โดยปรับแต่งหมุนซ้ายขวาที่ปุ่มปรับหน้าแกนชุดโยกใต้เบาะที่นั่ง
 8. หากเวลานั่งมีเสียงดังหรือมีสภาพชำรุด ควรติดต่อส่งซ่อม
 โปรดจดเบอร์ติดต่อนี้ไว้ ท่านอาจได้ใช้บริการในอนาคต !!
ติดต่อโทร. 053-321140, 081-883-8433
Email:
k.pipat@hotmail.comCopyright © 2008 Chairbest.com email: k.pipat@hotmail.com
Tel. 081-883-8433 , 053-262249 , 053321140