chairbest.com thaidomainshopรับซ่อมเก้าอี้ร้านเกมส์ และร้านอินเทอร์เน็ต

เก้าอี้เกมส์ เก้าอี้ร้านอินเตอร์เน็ท

เก้าอี้ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ตที่ชำรุด โครงหัก แขนหัก ขาหัก ชุดปรับโยกเอนเสีย
ที่นั่ง-ที่พิงยุบ เบาะฉีกขาด เรารับซ่อมทุกสภาพ ให้อยู่ในสภาพดีและแข็งแรง
โดยช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานโดยเฉพาะ
ตัวอย่างเก้าอี้ร้านเกมส์ และร้านอินเตอร์เน็ทที่ชำรุด ก่อนรับการซ่อม
ตัวอย่างเก้าอี้ชำรุด ก่อนซ่อม
   
เก้าอี้ชำรุด
 
เบาะนั่งฉีกขาดฟองน้ำชำรุด
 
หนังหุ้มข้างชำรุด
   
เบาะรองแขนฉีกขาด
 
เบาะรองศีรษะขาด
 
ชุดปรับเอนเสีย
         
   
   

chairbest.com

ผ่านการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการ
         
   
   
         
เก้าอี้ร้านเกมส์ที่ผ่านการซ่อมแซม แข็งแรงพร้อมใช้งาน


บริการรวดเร็ว คุณภาพมาตรฐาน ในราคาเป็นกันเอง


หากท่านต้องการแลกเปลี่ยนเก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้เกมส์ เก้าอี้ร้านอินเตอร์เน็ท
เก่าหรือชำรุด เรารับแลกเปลี่ยนทุกสภาพ
โปรดจดเบอร์ติดต่อนี้ไว้ ท่านอาจได้ใช้บริการในอนาคต !!
ติดต่อโทร. 053-321140, 081-883-8433
Email: k.pipat@hotmail.com
Copyright © 2008 Chairbest.com email: k.pipat@hotmail.com
Tel. 081-883-8433 , 053-262249 , 053321140